Välkommen till hemsidan för Militärtolkföreningen

Befälsföreningen Militärtolkar (MT) samlar militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom totalförsvaret. Föreningen har av tradition varit och är mycket nära sammanbunden med Försvarets Tolkskola (TolkS). En stor del av MT:s verksamhet bedrivs därför i samarbete med Tolkskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC), som Tolkskolan sedan 1998 är en del av.

Betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften betalas senast 31 maj till plusgiro 59895-3, betalningsmottagare Befälsföreningens militärtolkar. Ange personnummer som referens.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 300 kr för förvärvsarbetande och 250 kr för övriga (t.ex. studerande och pensionärer). Priset för utlandsbaserade förvärvsarbetande är 380 kr, för utlandsstudenter 330.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Har du nyligen flyttat? Kommer Hugin & Munin till din korrekta hemadress? Se till att uppdatera dina kontaktuppgifter omedelbart! 

Konstant uppdatering av registret är nödvändig för att ha en rätt riktad och livaktig föreningsverksamhet och för att kunna erbjuda en attraktiv tjänst för näringslivet.

Klicka här för att uppdatera!